خانه » ایران ترانسفو » ترانسفورماتور روغنی کم تلفات (صفحه 2)

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۲۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۹۸۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۵۴۳ * ۸۰۶ * ۱۱۰۶ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۲۵ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۸۱۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۰۶۶ * ۷۳۵ * ۱۴۷۹ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۶۵۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۰۱۲ * ۷۱۳ * ۱۴۴۰ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۷۵ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۷۵ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۷۵ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۵۷۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۰۰۱ * ۷۰۷ * ۱۴۵۶ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۲۵ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۳۷۵ کیلوگرم ابعاد: ۸۵۷ * ۷۰۸ * ۱۲۳۶ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۵۲۵ کیلوگرم ابعاد: ۹۰۰ * ۷۱۵ * ۱۳۰۷ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »
مشاوره رایگان و ثبت سفارش خرید