خانه » ایران ترانسفو » ترانسفورماتور روغنی کم تلفات

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۵۶۸۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۵۲۰ * ۱۴۸۰ * ۲۴۷۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۴۷۲۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۴۹۰ * ۱۵۵۸ * ۲۴۳۸ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۹۰۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۳۲۰ * ۱۳۰۰ * ۲۰۸۲ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۲۵۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۲۸۹ * ۱۱۸۲ * ۱۹۴۸ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۸۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۸۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۸۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۷۰۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۰۲۵ * ۱۱۲۵ * ۱۹۸۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۶۳۰کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۶۳۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۶۳۰کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۲۲۵کیلوگرم ابعاد: ۱۹۵۸ * ۱۰۶۰ * ۱۷۸۵ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۴۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۴۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۴۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۵۹۵کیلوگرم ابعاد: ۱۸۴۰ * ۹۲۰ * ۱۶۴۳ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۳۱۵ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۳۱۵ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۳۱۵کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۳۵۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۵۹۹ * ۹۷۰ * ۱۵۶۰ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۲۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۱۸۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۵۱۶ * ۸۴۵ * ۱۳۶۸ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۶۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۹۰۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۴۹۲ * ۷۳۰ * ۹۰۵ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »
Call Now Buttonمشاوره رایگان و ثبت سفارش خرید