گزارش

سمینار تخصصی مدیریت عمر ترانسفورماتور

سمینار تخصصی مدیریت عمر ترانسفورماتور ســمینار تخصصی: “ارزیابی وضعیت، عیب یابی، سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت” به مدت سه روز از ۵ الی ۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ درنیروگاه طرشــت برگزارگردید. درروزاول این سمینار آقای دکتر بهروز پهلوانپور در خصوص  عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گاز کروماتو گرافی و فورفورال سخنرانی نموده و دستاوردهای …

ادامه نوشته »
مشاوره رایگان و ثبت سفارش خرید