خانه » ایران ترانسفو » ترانسفورماتور روغنی

ترانسفورماتور روغنی

ترانسفورماتور روغنی ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۵۵۰۰ کیلوگرم ابعاد: ۲۴۵۰ * ۱۳۷۰ * ۲۵۵۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۴۶۰۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۲۰ * ۱۳۵۰ * ۲۴۵۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۸۰۰ کیلوگرم ابعاد: ۲۱۰۰ * ۱۲۷۰ * ۲۳۹۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۰۰۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۹۴۰ * ۱۱۵۵ * ۲۲۸۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۸۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۸۰۰  کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۸۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۴۴۰کیلوگرم ابعاد: ۱۸۲۰ * ۱۰۹۰ * ۲۱۱۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۶۳۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۶۳۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۶۳۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۰۳۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۶۹۰ * ۱۰۸۰ * ۱۹۱۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۵۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۵۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۵۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۷۰۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۷۰۰ * ۱۰۴۰ * ۱۸۶۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۴۰۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۴۰۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۴۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۴۹۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۶۹۰ * ۹۷۰ * ۱۷۵۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۳۱۵ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۳۱۵ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۳۱۵ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۲۱۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۴۸۰ * ۹۷۰ * ۱۶۳۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »

ترانسفورماتور روغنی ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

ترانسفورماتور روغنی ۲۵۰ کیلو ولت آمپر ظرفیت: ۲۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۱۰۱۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۳۹۰ * ۸۱۰ * ۱۶۰۰ میلیمتر چرخ: ندارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۵۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته »
مشاوره رایگان و ثبت سفارش خرید