مقالات

ارزیابی وضعیت تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA)

ارزیابی وضعیت تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA) دکتر بهروز پهلوانپور موسسه استاندارد IEC – شرکت NYNAS   مقدمه تپ چنجر قابل قطع تحت بار تنها قطعه متحرک (دینامک) در داخل ترانسفورماتور قدرت بوده و به همین دلیل احتمال بروز خطا در آن بسیار بیشتر از سایر اجزاء ترانسفورماتور می باشد. در صورتی …

ادامه نوشته »