خانه » مقالات و آموزش » گزارش » سمینار تخصصی مدیریت عمر ترانسفورماتور

سمینار تخصصی مدیریت عمر ترانسفورماتور

سمینار تخصصی مدیریت عمر ترانسفورماتور

ســمینار تخصصی: "ارزیابی وضعیت، عیب یابی، سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت" به مدت سه روز از ۵ الی ۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ درنیروگاه طرشــت برگزارگردید. درروزاول این سمینار آقای دکتر بهروز پهلوانپور در خصوص  عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گاز کروماتو گرافی و فورفورال سخنرانی نموده و دستاوردهای جدید موسسه اســتاندارد IEC دراین خصوص را که در دو اســتاندارد IEC60599  و  IEC62874 در سال جاری منتشر شده است، تشــریح کرد. در روز دوم آقای پروفسور بورسی در خصوص مباحث ســرویس و نگهداری ترانسفورماتور، آزمونهــای الکتریکــی و تصفیه فیزیکی و شــیمیائی روغن صحبــت کرد. درروز ســوم آقای پروفســور پیتــر و رله در خصوص آزمونهای فشار قوی قابل انجام در سایت و همچنین فرآیند تعمیرات ترانســفورماتور سخنرانی نموده و تجربیات  خود در شرکت ABB بعنوان مدیر تعمیرات ترانسفورماتور را بیان نمود. دراین سمینار پرسنل برق شرکتهای سازنده، بهره  بردار و مشاور ترانسفورماتور حضور داشتند.  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *